Provozní řád

Vstupem do prostoru tábořiště se každý zavazuje dodržovat tento provozní řád.

 1. Návštěvník je povinen, před vjezdem do areálu, se nahlásit a uhradit poplatek za denní pobyt.
 2. Tábořiště je v provozu v letní sezoně od 1.května do 31.října. Po dohodě je možné tábořiště využívat i mimo sezónu.
 3. V době od 22.00 do 6.00 hodin je povinnost zachovávat noční klid s výjimkou pátku a soboty (noční klid začíná ve 24 hod.
 4. Táboření, stanování, kempování a rekreaci je možné provádět pouze v prostoru tábořiště, po zaplacení poplatku za pobyt, který je stanoven platným ceníkem tábořiště.
 5. Po příjezdu do tábořiště před zahájením pobytu je každý návštěvník povinen přihlásit se na recepci, kde obdrží pokyny k umístění stanu, popřípadě karavanu, nebo automobilu a po zaplacení poplatku za pobyt, obdrží od pracovníka recepce označovací číslo stanu, karavanu.
 6. Pokud návštěvník má sebou domácí zvíře, je povinen o této skutečnosti informovat správce tábořiště ihned při příjezdu.
 7. Na vyžádání správce tábořiště je návštěvník povinen předložit očkovací průkaz zvířete (kočky,psa) s vyznačením platného očkování.
 8. Zvířata se mohou pohybovat po tábořišti pouze na vodítku, psi opatřeni náhubkem. Majitel zvířete je povinen zvíře venčit mimo hranice tábořiště a uklízet po něm exkrementy.
 9. V případě nebezpečí a úrazu je možno využít služby v recepci.
 10. V areálu tábořiště není dovoleno užívat nezákonných drog!
 11. Na pozemcích tábořiště, ubytovacích zařízeních, recepci a hygienických zařízeních je nutno udržovat čistotu a pořádek a respektovat ochranná pásma vodních zdrojů.
 12. Veškeré odpady je návštěvník povinen ukládat do nádob tomu určených.
 13. Pálení ohňů je možné pouze na místech vyznačených správcem tábořiště.
 14. Návštěvník tábořiště nesmí bez písemného souhlasu provozovatele provádět žádné terénní úpravy, budovat opěrné stavby, schody, přístřešky či jiné pomocné stavby a ani umisťovat předměty a zařízení nesloužící k ubytování.
 15. Přísný zákaz řezání, kácení a jiného poškozování vegetace.
 16. Při hrubém porušení provozního řádu má správce právo vyloučit osoby, které se dopustili přestupku v prostoru tábořiště bez nároku na vrácení nespotřebovaného poplatku.
 17. Za veškerý majetek návštěvníků a uživatelů tábořiště, provozovatel tábořiště neručí a nenese žádnou právní odpovědnost za případnou ztrátu, nebo jeho poškození.
 18. V areálu tábořiště je zakázáno používát motorové elektrocentrály a jiná obdobná zařízení.