logo

Vyhlídka Mohelenská hadcová step - Vyhlídka do údolí řeky Jihlavy, na okolní svahy hadcové stepi i na chladírenské věže jaderné elektrárny Dukovany. K vyhlídce vás zavede naučná stezka.

Zřícenina hradu Rabštejn - Hrad byl založen v 1. polovině 14. století páni z Janovic a v roce 1371 byl majetkem markraběte Jana Jindřicha. Jeho zříceniny jsou volně přístupné po celý rok.

Přírodní rezervace Dukovanský mlýn - Přírodní rezervace Dukovanský mlýn má rozlohu 19,79 ha. Od roku 1983 se jedná o chráněné území.

Vodopád na Mohelničce - Na dolním toku Mohelničky, v přírodní rezervaci Mohelnička, se nacházejí kaskády a malé vodopády, které nedosahují výšky ani 2 metry.

Vyhlídka Na Babách - Překrásná vyhlídka na údolí řeky Jihlavy. Vyhlídka se nachází v přírodní rezervaci Velká skála. Na vyhlídku dojdete po červené turistické značce.

Rozhledna Babylon - Tuto věž nechal postavit hrabě Haugwitz pro vyměřovací účely při zakládání stabilního katastru v první polovině 19. století. U rozhledny je umístěna prodejna občerstvení a suvenýrů, která slouží zároveň jako pokladna.

Zdroj: mapy.cz